पोस्ट्स

जून, २०१३ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

मुंबई - पुणे- मुंबई

मुंबई - पुणे- मुंबई सारखीच माझी स्टोरी घडावी हाती कागदी तुकडा घेऊन पत्ता शोधीत घरी ती यावी ! असता घरा बाहेर मी नजर भेट तिची व्हावी पत्ता विचारून मला घर शोधावा ती निघून जावी ! न भेटाव घर तिला फिरून माघारी ती यावी भेट तिची अन माझी पुन्हा योगायोगानेच घडावी ! बोलावी चार क्षण अन क्षणात मैत्री व्हावी बोलता बोलता मामलेदाराची चविष्ट मिसळ तिजसंगे खावी ! फिरावं अस काय आहे रे , तुमच्या ठाण्यात ? नाक मुरडतच तिने म्हणावं उत्तर म्हणून , काय नाही आमुच्या ठाण्यात? अस अभिमानाने मी बोलाव ! घेऊन जाता तिला तलावपाळी फिरवावी रांगेत उभे राहून एकदा बोटिंग करून घ्यावी कोपिनेश्वर मंदिर कुठेय ? कानी अलगद तिने म्हणावं देवळात जाउन तिज सोबत देव दर्शन करून घ्याव ! मार्केट मधील दुकानामधून तिला विंडो शोप्पिंग घडवावी काय हवे नको ह्याची विचारपूस मी करावी . शेवटी शेवटी मात्र मी तिला प्रपोज करावं घराचा पत्ता शोधत होतीस तो मीच अस सांगाव . हा बघ इथे उभा आहे लग्न करशील माझ्याशी ? लाजता लाजता तिने हळूच मान डोलावी ! मुंबई - पुणे- मुंबई सारखीच अशी माझी स्टोरी घडावी पुणे वाल