शनिवार, २४ नोव्हेंबर, २०१२

प्रेयशीची आठवण


कुणास ठाऊक सारखं अस का वाटत राहतं ?
मन माझं तिच्या भोवती
घिरट्या घालत राहतं !

किती हि दूर असो ती
ती माझ्या हृदया जवळच असते
मज संगे चालत असते
मज संगे बोलत असते !

कधी कधी अस वाटतं
तिला प्रत्यक्ष भेटून यावं
चार शब्द बोलून प्रेमाचे
मन हे आपलं हलकं करावं !

स्वप्नामधे हि तिचे दर्शन
रोज मज होत असते
चालून बोलून स्वप्नच ते
प्रत्यक्षात मात्र दिसत नसते !

रस्तोरस्ते जाता येता
अनेक प्रेमवीरांची जोडी दिसते
मग नकळत मला माझ्या
त्या प्रेयशीची आठवण येते !

- संकेत पाटेकर
२६.०३.२०११'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...