पोस्ट्स

फेब्रुवारी, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

तू का अशी वागतेस ?

काहीच कळत नाही .......तू का अशी वागतेस काहीच उमजत नाही .....दूर का तू अशी जातेस वेडी असते माया ............वेड असत प्रेम प्रेमाच्या शब्दांना ...........तू का तोडू पाहतेस ..!! काहीच कळत नाही .......तू का अशी वागतेस ... विचारांच्या गर्दीत .........का गर्क राहतेस ? वेड असत मन ............वेडी असते आशा आशेच्या किरनेला .......तू का धिक्कारु पाहतेस तू का अशी वागतेस - संकेत य पाटेकर

खरचं एक बहिण असावी...

खरचं एक बहिण असावी भरभरून प्रेम करणारी मायेच्या अलगद स्पर्शाने मनाला जपणारी ! खरचं एक बहिण असावी भरभरून बोलणारी , शब्दांच्या स्वर सागरातून मन तजेल करणारी खरचं एक बहिण असावी नटखटून रंगणारी रंगाच्या विविधतेतून हास्य रंग फुलवणारी खरचं एक बहिण असावी भरभरून प्रेम करणारी सख्खी असो व नसो नेहमीच पाठीशी ठाम उभी राहणारी ! संकेत य पाटेकर ३० मे २०१३