पोस्ट्स

जून, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

सह्याद्रीची साद नवी ....

तिने म्हटलं , आज तुला लिहायला मी एक विषय दिलाय मी म्हटल हळूच मनात , विषयांचाच ' कोलाज' झालाय . हा विषय तो विषय, विषय हे ना ना विविध , विचार करून करून साला डोक्याचाच पार भुगा झालाय , तरीही लिहावं म्हणावं काही तर मूड हि बेपत्ता झालाय , मन नावच अजब रसायन SET हून UPSET झालाय , पुन्हा आता सेट होण्यास मनाला थोडी उसंत हवी शनिवार रविवार आलाच जवळ '' सह्याद्रीची साद नवी .... - संकेत पाटेकर २७.०६.२०१४

फेसबुक कविता...कुणीतर असतं...

कुणीतर असतं... आपल्या प्रोफाईलला आठवणीनं भेट देणारं, आपल्या प्रत्येक पोस्टला न चुकता ' LIKE' करणारं , त्यावर मनापासून अगदी प्रेमानं COMMENT करणारं , तर कधी ... लपून छपून का होईना ती पोस्ट हळूवार वाचणार , तर कधी अर्धवट वाचून PAGE नुसतंच वर खाली करणारं, वेळेअभावी मग बघू असंही म्हणणारं कुणीतर असतं... कधी मनापासून आपलं कौतुक करणारं , प्रेमानं INBOX मधून मोकळेपणान संवाद साधणारं कुणीतर असतं... आपलं..आपल्याशी नातं जुळवून घेणारं दूर दूर राहूनही अगदी हृदयाशी घर करणारं. कुणीतर असतं... - संकेत य. पाटेकर ११.०६.२०१४

तिच्या प्रेमभरल्या एका स्वराने..

तिच्या प्रेमभरल्या एका स्वराने मनात असंख्य ' आनंदी ' वलय निर्माण होतात . वाटावं बोलतं रहावं अन बोलतं राहावं तिच्याशी पण आपणच आखलेली हि 'बंधनं' आड येतात . तरीही हे मन आनंदात बागडतं. इवल्याश्या त्या क्षणाने का होईना अगदी भरभरून जातं इतुका क्षण तो ? पण ते हि काही कमी आहे का ? म्हणून आहे त्यातच समाधानी मानून घेतं. संकेत य पाटेकर ०६.०५.२०१४