मंगळवार, २४ डिसेंबर, २०१३

जीवनातले हर एक रंग अनुभवता आले पाहिजे .


जीवनातले हर एक रंग अनुभवता आले पाहिजे .
हसता हसविता आले पाहिजे .
थोडे रुसता आले पाहिजे
रागविता आले पाहिजे

थेंबे थेंबे अश्रू ओघळता आले पाहिजे .
मनाचे धागे जुळविता आले पाहिजे
थोडा खट्याळपण ,
थोडे मस्तीत जगता आल्रे पाहिजे .

कधी एकांतात, कधी गोड आठवणीत ,
मग्न होता आले पाहिजे .
प्रेमाचे नाते जपता आले पाहिजे
प्रेमाने हे जीवन जगता आले पाहिजे .

सुख दुखाचे मोल ठरवता आले पाहिजे .
अनुभवाचे नवे धडे गिरविता आले पाहिजे
विवध रंगातुनी हे जीवन फुलविता आले पाहिजे .
जीवनातले हर एक रंग अनुभवता आले पाहिजे .

------------------------------------------------------

निसर्गाशी एकरूप होता आले पाहिजे
निसर्गाच्या सान्निध्यात वाहता आले पाहिजे
निसर्गातुनी विवध गुण घेता आले पहिजे
आनंदाचे हर एक क्षण अनुभवता आले पाहिजे

हसता हसता हे जीवन जगता आले पाहिजे
जीवनातले हर एक रंग अनुभवता आले पाहिजे .

असंच लिहिता लिहिता...

भावना मनातल्या
कविता माझ्या !

संकेत य पाटेकर
२४.१२.२०१३

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...