पोस्ट्स

ऑगस्ट, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

आधार..

जगण्याचे हे किती तर्हे , किती संघर्षाचे भीषण कडे , थकल्या मनाचं कुणा कधी आधार हि होता येत. ! लहान होता येतं लहानचं मोठ हि होता येतं दर्दभरल्या ह्या जीवनात कुणाचं 'आनंद' हि होता येतं ! - संकेत य पाटेकर १२.०८.२०१४

काय हरकत आहे...

काय हरकत आहे , मनासारखं कुठे सगळंच कधी मिळतं पण जे मिळत थोडं फार त्यात आनंद मानून घेण्यास काय हरकत आहे ? प्रेम तर व्हायचंच, नातं जुळायचंच मग अपेक्षांचं ओझ तरी का ? जे अनपेक्षितपणे पदरात पडत त्यातच समाधान व्यक्त करण्यास काय हरकत आहे ? - संकेत य पाटेकर १२.०८.२०१४