गुरुवार, २१ ऑगस्ट, २०१४

आधार..

जगण्याचे हे किती तर्हे ,
किती संघर्षाचे भीषण कडे ,
थकल्या मनाचं कुणा
कधी आधार हि होता येत. !

लहान होता येतं
लहानचं मोठ हि होता येतं
दर्दभरल्या ह्या जीवनात
कुणाचं 'आनंद' हि होता येतं !

- संकेत य पाटेकर
१२.०८.२०१४

काय हरकत आहे...

काय हरकत आहे ,
मनासारखं कुठे सगळंच कधी मिळतं
पण जे मिळत थोडं फार त्यात
आनंद मानून घेण्यास
काय हरकत आहे ?

प्रेम तर व्हायचंच, नातं जुळायचंच
मग अपेक्षांचं ओझ तरी का ?
जे अनपेक्षितपणे पदरात पडत
त्यातच समाधान व्यक्त करण्यास
काय हरकत आहे ?
- संकेत य पाटेकर
१२.०८.२०१४

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...