शुक्रवार, २६ सप्टेंबर, २०१४

मी आनंदी आनंदी ..

काही कळेनास झालंय
मनं रमेनास झालंय
काय सांगू मी तुम्हाला
प्रेम आटतं चाललंय !

कुठे होते गोड क्षण
कुठे प्रेमाचे ते बोल
कुठे दिवस तो छान
आता ढगाळ ढगाळ !


आठवणीत आता सारे
क्षण झाले जायबंदी
आठवणीतच आता
मी आनंदी आनंदी ..!

भावना मनातल्या
कविता माझ्या !

संकेत य पाटेकर
२६.०९.२०१४

सोमवार, १५ सप्टेंबर, २०१४

त्या उंचउडल्या घारीसारखे ...

घराच्या चौकटी मधून म्हणा , किंव्हा रस्त्याने जाता येता म्हणा ..उंच निळ्या आकाशी 'घारी' घरट्या घालताना दिसत असतात ... तेंव्हा आपलं 'मन' हि कल्पकतेचे कल्पितपंख लावून उंच आकाशी झेपावते ...... त्या अर्थी हि माझी कविता ...

त्या उंचउडल्या घारीसारखे
स्वच्छंदी होवुनी विहरावे
ह्या निळ्याभोर नभांगातुनी
अवघे हे विश्व पहावे !

ते राकट-कणखर सह्यकडे ,
ते वेडे वाकडे घाट दरे,
ते रुप गोजिरे क्षितीजाचे
डोळ्यात साठुनी घ्यावे !

त्या उंचउडल्या घारीसारखे
स्वच्छंदी होवुनी विहरावे !

तो रंग हिरवा रानाचा
तो गंध सुमधुर पुष्पांचा
तो मंद झुळका वाऱ्याचा
श्वासात कोंडूनी घ्यावे !

त्या उंचउडल्या घारीसारखे
स्वच्छंदी होवुनी विहरावे

ते गीत अंतरी जगताचे
नर्तन वर्तन पाखरांचे
बैसुनी टोकावरति कुठे
हरखुनी त्यात निघावे !

त्या उंचउडल्या घारीसारखे
स्वच्छंदी होवुनी विहरावे
ह्या निळ्याभोर नभांगातुनी
अवघे हे  विश्व पहावे !

- संकेत य पाटेकर
१५.०९.२०१४

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...