पोस्ट्स

जुलै, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

पाऊस वाट ...

धुंदमुंद पाउस , मन हि वेडेबावरे वाटे' मुक्त ' होवुनी क्षणात चिंब न्हावे , धरली वाट एकट्याची , त्या वाटेवरी स्थिरावे घेउनि थेंब टपोरे , आसमंत न्याहाळावे ! मेघांचे स्वर गाणे, लहरी गार वारे सळसळाट पानांचा, मज अंगी भिनावे पिउनि स्वरगीतं , होवुनी हर्षमुख , एक थेंब तो सरींचा ,मिसळूनी त्यात जावे ! गवतांच्या पात्यातुनी , मोत्यांची माळ वाहे , शेतात बांध जलाचा , खळखळाटुनि पहा वाहे , इवल्याश्या पाखरांची , ती नौका इवली तरंगे , खेळ तो अंतरीचा , मन बाळपनित रंगे ! कौलारू त्या छपरांचा , साज फार मोठा अंगणात बघा त्या , सड सर पाघोळ्यांचा मन भरून येई , फुलं झडून जाई , वाटेवरी त्या गंध वाहे फुलाचा ! वाटे हि वाट मातीची , वळण घेउनि जावे , चिखलातुनि माखुनी , मातीशी बंध जुळावे उमटूनी ठसे पायांचे , मागे वळूनी पाहे , त्या गोड आठवणीना , हळूच ओंजळीत घ्यावे . ! जीवन हे असे हे , एकल्या वाटेचे जुळुनी स्नेहबंध , पाय वाटे निघावे ! - संकेत पाटेकर १६.०७.२०१४