पोस्ट्स

एप्रिल, २०१५ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

ओंजळं फाटकी ..

अजूनही माझी हि  ओंजळं फाटकी मुठीत  माझ्या काही न  राहती मी असाच चालितो  रस्त्याकडेने ओघळती  नजरां हळूच पाहती असूनही नसते , मज देण्यास  काही फाटकी ओंजळ मग रीतीच राही ओशाळतो मी मनोमन अंतरी सुखाचे  दोन क्षण देतो कुणा मी ? - संकेत उर्फ संकु ०१.०४.२०१५