बुधवार, १ एप्रिल, २०१५

ओंजळं फाटकी ..

अजूनही माझी हि  ओंजळं फाटकी
मुठीत  माझ्या काही न  राहती
मी असाच चालितो  रस्त्याकडेने
ओघळती  नजरां हळूच पाहती

असूनही नसते , मज देण्यास  काही
फाटकी ओंजळ मग रीतीच राही
ओशाळतो मी मनोमन अंतरी
सुखाचे  दोन क्षण देतो कुणा मी ?
- संकेत उर्फ संकु
०१.०४.२०१५ 

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...