मंगळवार, १३ मे, २०१४

तुझ्या अश्या वागण्याचं...

तुझ्या अश्या वागण्याचं
कारणच कळत नाही
मी बोलत राहतो
तू काहीच बोलत नाही

संवाद होतो, तेवढ्यापुरतं
तेही माझ्याकडून , अगदीच फोनवरून
मीच एकटा बडबडतो
तू प्रतीसादच देत नाही
तुझ्या अश्या वागण्याचं
कारणच कळत नाही.

भेटावयाचं म्हणावं कधी
तर तू ' होय नाय 'म्हणत नाही .
वाट पाहतो वेड्यावाणी
तो ' क्षण' काही येत नाही .
तुझ्या अश्या वागण्याचं
कारणच कळत नाही.

मनातली हि वेडी आशा
अजूनही हार घेत नाही.
मी बोलत राहतो
तू काहीच बोलत नाही


संकेत य पाटेकर
१३.०५.२०१४

सोमवार, १२ मे, २०१४

प्रेम...,

' प्रेम ' हि अशी गोष्ट आहे ,
जी मागूनही कधी मिळत नाही .
ना जबरदस्तीने कुणाकडून कधी
हिसकावून हि घेता येत नाही .

अन ना कधी पैशाने विकत घेता येत
ना हि कधी ते कर्जाने मिळावे म्हणून
एखादी वस्तू गहाण ठेवता येत.

ते मिळतं ते फक्त आपलेपणातून
आपलेपणाच्या आंतरिक ओढीतून
मनातल्या निरागस इच्छेतून
परिमल शब्दातून ,
हृदयाच्या काळजीवाहू स्पंदनातून
मोकळ्या श्वासातून ,
अलगद कोमल स्पर्शातून
अन न तुटनारया अश्या अतूट विश्वासातून ..

प्रेम प्रेम अन प्रेम
हवं असतं तेंव्हा मागूनही मिळत नाही
अन न मागताच मिळत तेंव्हा आनंदाला
सीमाच उरत नाही .

संकेत उर्फ संकु
११.०५.२०१४

'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...

सहजह 'आठवण' यावी असं काही नसतं रे 'आपलेपणचा हुंदका' तेवढा सहज निघतो रे ...! विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे 'हृद...