पोस्ट्स

मे, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

तुझ्या अश्या वागण्याचं...

तुझ्या अश्या वागण्याचं कारणच कळत नाही मी बोलत राहतो तू काहीच बोलत नाही संवाद होतो, तेवढ्यापुरतं तेही माझ्याकडून , अगदीच फोनवरून मीच एकटा बडबडतो तू प्रतीसादच देत नाही तुझ्या अश्या वागण्याचं कारणच कळत नाही. भेटावयाचं म्हणावं कधी तर तू ' होय नाय 'म्हणत नाही . वाट पाहतो वेड्यावाणी तो ' क्षण' काही येत नाही . तुझ्या अश्या वागण्याचं कारणच कळत नाही. मनातली हि वेडी आशा अजूनही हार घेत नाही. मी बोलत राहतो तू काहीच बोलत नाही संकेत य पाटेकर १३.०५.२०१४

प्रेम...,

इमेज
' प्रेम ' हि अशी गोष्ट आहे , जी मागूनही कधी मिळत नाही . ना जबरदस्तीने कुणाकडून कधी हिसकावून हि घेता येत नाही . अन ना कधी पैशाने विकत घेता येत ना हि कधी ते कर्जाने मिळावे म्हणून एखादी वस्तू गहाण ठेवता येत. ते मिळतं ते फक्त आपलेपणातून आपलेपणाच्या आंतरिक ओढीतून मनातल्या निरागस इच्छेतून परिमल शब्दातून , हृदयाच्या काळजीवाहू स्पंदनातून मोकळ्या श्वासातून , अलगद कोमल स्पर्शातून अन न तुटनारया अश्या अतूट विश्वासातून .. प्रेम प्रेम अन प्रेम हवं असतं तेंव्हा मागूनही मिळत नाही अन न मागताच मिळत तेंव्हा आनंदाला सीमाच उरत नाही . संकेत उर्फ संकु ११.०५.२०१४