पोस्ट्स

एप्रिल, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

चारोळ्या ...

मनगटावरचं घड्याळ सुद्धा टिकटिक करत बजावतं 'वर्तमानात जगून घे रे' नाहीतर 'श्वास ' बंद पडायचं - संकेत ०६.०३.२०१६ ______________________________________________________ ______________________________________________________ मी लिहतो तसा असेनच असे काही नाही.. पण लिहतो तसा जगण्याचा प्रयत्न माझा राही. - संकेत ______________________________________________________ ______________________________________________________ मी हि कधी कुणावर प्रेम केलं होतं मी हि मनाशी एक स्वप्नं जुळवलं होतं. - संकेत ______________________________________________________ ______________________________________________________ तुझ्या सारखी तूच सखे तुझ्यविना ना कुणी दिसे ना तुझ्यावाचून काही सुचे तूच असे रे ध्यानी - मनी तूच रे सखी साजनी... - तुझाच - - संकेत ______________________________________________________ _____________________________________________________ प्रेम हे हंसरं असतं प्रेम हे दुखण असतं प्रेम असते मनाची ढाल प्रेम असते मनाचीच एक चाल.. - संकेत ___

देवा भेटू दे रे एखादी ... मनासारखी

देवा भेटू दे रे एखादी ...................... मनासारखी लग्न : हा विषयच असा आहे कि एकदा आपण त्या वयाचे झालो कि घरातल्याना प्रश्न पडतो ... कधी करतोयस रे बाबा लग्न ? कर एकदाचे लगीन .. .आम्ही वर पोहोचल्यावर करशील का ??? काय बोलायचं ह्या ह्यांना, आपल्या मनातले हाल ते जाणतच नाही ................ कुणी मनासारखी मिळाल्याशिवाय कस काय करणार लगीन ?? वर ना ना प्रश्न नि समस्या ..................... हुश्श ......................देवा देवा देवा देवा भेटू दे रे एखादी नाजूक साजूक गोरी गोरी नाकात नथनी , नउवारीसाडी मर्र्हाट मोळी शोभणारी मराठी भाषिक असणारी मराठीचा अभिमान बाळगनारी मराठी अस्मिता जपणारी गोड गोड हसणारी गालातल्या गाळात रुसणारी नटखटपनेत भाळनारी साधी भोळी अन तितकीच पेमळ मनाची ,मला शोभणारी देवा भेटू दे रे एखादी हृदयाशी संवाद साधणारी मनातल धन जाणणारी विचारांच्या भरगर्दीत मला सामावून घेणारी नातं जपणारी मनापासून प्रेम करणारी सर्वांच हित जपणारी साधी भोळी तितकीच स्पष्टवक्तेपणा जाणणारी देवा भेटू दे रे एखादी गोड हसरी ....जीवनभर सोबत , साथ देणारी . भेटू दे लवकर .. :))

कसं समजावू ह्या मनाला ...

जुळलेल्या जिवलग नात्यापासून कितीही दूर राहण्याचा प्रयत्न करा ......... ते शक्य होत नाही ...........,,, मन परत माघारी फिरतं... वळत त्याच वाटेकडे त्याच दिशेने ,,,पुन्हा ,....पुन्हा.. आठवणीतल्या अनमोल क्षणांच्या लयीत स्वतःच भान हरपत .....नव्या आशेने ...त्याच प्रेमाच्या ओढीने .. शब्दमाळा गुंफत ... खूप miss करतोय ......... खूप आठवण येतेय तुझी........... कसं समजावू ह्या मनाला ... ते माझं मुळीच ऐकत नाही ..... तुझ्यावाचून दूर जाणे त्यास सहनच होत नाही . मनातले काही .... - संकेत १२.०२.२०१४