पोस्ट्स

सप्टेंबर, २०१२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

मला वेड आहे .........

इमेज
मला वेड आहे ................. रौद्र - भीषण अन काळ्या कातळ कड्यांनी नटलेल्या उंच खोल दरयांनी सजलेल्या त्या सह्याद्रीचं मला वेड आहे ................. इतिहासाचा अमुल्य ठेवा जपणारया आपल्या स्वराज्यातील गड-किल्ल्याचं मला वेड आहे ................. निसर्गातील विविधरूपी नवंलाईच..... मला वेड आहे ................. वाचनाचं....आपल्या वाचन संस्कृतीचं मला वेड आहे ................. नात्यातल्या त्या गोड प्रेमाचं ...आणि त्या अनमोल क्षणाचं मला वेड आहे ................. तुझं ...तुझ्यातल्या सप्त गुणाचं अन प्रेमळ मनाचं ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! संकेत य पाटेकर ०८.०९.२०१२ भावना मनातल्या कविता माझ्या !!